BAJAZZ: LEKEROMMET

EVENT INFORMATION

Kyllingen som ikke kunne synge

KAROLINE WALLACE vokal, synth PETTER ASBJØRNSEN kontrabass HÅVARD FUNDERUD  trombone, synth, diverse

«Kyllingen som ikke kunne synge» er ei historie om den fisefine kyllingen som var lei av det skitne livet på bondegarden. Han drøymer om ein dag å få bu på sjølvaste slottet, langt vekke frå grisebæsj og hestepromp. Dette vil han få til ved å smelta kongens hjarte med vakker song. Problemet er at kyllingen ikkje kan syngje. Lekerommet lagar førestillingar for born og familiar, og alle har bakgrunn frå jazzlinja på Griegakademiet i Bergen. Historiene og musikken er sjølvskrive med mål om å skapa dansbar, songbar og spanande ny musikk for born. 

To forestillinger, kl 12:30 og kl 14:00 - dørene åpner en halvtime før konsertstart.

Bajazz er Bergen Jazzforum sin konsertserie myntet på barn og barnefamilier.
Målgruppen er fra spedbarn til 10 år, og har som intensjon å tilby opplevelser noe utenom den masseeksponerte barneunderholdningen og fremme tidlig rekruttering til musikkfeltet.
Musikerne er profesjonelle og vektlegger en åpen og musikalsk kommunikasjon med barnet, Bajazz er en idealistisk ikke-kommersiell virksomhet drevet av Bergen Jazzforum.
Billettprisene ligger på et konsekvelnt lavt nivå og koster 80,- for voksne og barn.

Barn under 2 år kommer gratis inn.

verftet
bajazz
usf
jazzforum
jazz
bergen
bergenjazzforum
lekerommet
karolinewallace
petterasbjørnsen
håvardfunderud

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke