Bajazz; Not On The Guestlist

EVENT INFORMATION

Not On The Guest List

Ole Mofjell preparerte trommer, diverse instrument
Natalie Sandtorv røyst, diverse instrumen

Duoen utforskar improvisert musikk gjennom preparerte instrument. Nokre gongar med elektronikk, andre gongar reint akustisk. Bunnlinja dreier rundt alternative måtar å bruke eller misbruke røysta på, og/eller spele på trommer ved hjelp av strengar, lim, skruar eller fjærer. Energi og leik er viktige ingrediensar i NOTGL si lydverd.
Kombinasjonen av improvisasjon, røyst og preparert tromme gjer dette til ein makelaus og spanande konsert fylt med musikalsk leik, undring og underhalding.


Bajazz er Bergen Jazzforum sin konsertserie myntet på barn og barnefamilier.
Målgruppen er fra spedbarn til 10 år, og har som intensjon å tilby opplevelser noe utenom den masseeksponerte barneunderholdningen og fremme tidlig rekruttering til musikkfeltet.
Musikerne er profesjonelle og vektlegger en åpen og musikalsk kommunikasjon med barnet, Bajazz er en idealistisk ikke-kommersiell virksomhet drevet av Bergen Jazzforum.
Billettprisene ligger på et konsekvelnt lavt nivå og koster 50,- for voksne og barn.

Barn under 2 år kommer gratis inn.

list
guest
the
on
not
notontheguestlist
misstati
verftet
bajazz
usf
jazzforum
tati
jazz
bergen

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke